Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wtorek, 30 czerwca 2020 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
godz. 11.00, sala 182

 1. Wyrażenie opinii w sprawie kandydatów na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.
   

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej  oraz Komisja Zdrowia
godz. 11.00, sala 217

 1. Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o sytuacji pensjonariuszy i pracowników domów pomocy społecznej w okresie pandemii choroby zakaźnej COVID-19.
   

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
godz. 12.00, sala 182

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk senacki nr 150, druki sejmowe nr 415, 417 i 417-A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

 

Komisja Ustawodawcza, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
godz. 13.00, sala obrad plenarnych Senatu

 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw  (cd.) (druk senacki nr 138).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
   

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Zdrowia 
godz. 14.00, sala 182

 1. Informacja Ministra Zdrowia w sprawie zakupu sprzętu medycznego i sprzętu ochrony osobistej w związku z epidemią COVID-19. 

 

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
godz. 14.00, sala 217 

 1. Rozpatrzenie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druk senacki nr 151, druki sejmowe nr 422, 423 i 429).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 149, druki sejmowe nr 418, 283, 419 i 419-A..
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

 

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą  
godz. 14.00, sala 176

 1. Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat realizowanej i planowanej na kolejne lata działalności w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.
 2. Sprawy różne.
   

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
godz. 15.00, sala 182

 1. Rozpatrzenie „Informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2019 roku” (druk senacki nr 93).

 

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu 
godz. 16.00, sala 182 - posiedzenie odwołane

 1. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za 2019 rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka” (druk senacki nr 100).


Komisja Kultury i Środków Przekazu
godz. 16.00, sala obrad plenarnych Senatu

 1. Opinia komisji w sprawie wniosku senatora Ryszarda Bobera o zorganizowanie w Senacie wystawy „Ludwik Rydygier (1850-1920) – życie i działalność”.
 2. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku” (druk senacki nr 144).
 3. Rozpatrzenie „Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku” wraz z „Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku” (druk senacki nr 140).

 

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 16.00, sala 176

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wykorzystywania przez Federację Rosyjską pandemii Covid-19 do zniesienia nałożonych na nią sankcji po agresji na Ukrainę.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 76. rocznicy Sürgünlik, czyli wygnania Tatarów z Krymu.

 

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 17.00, sala 176 
 - posiedzenie odwołane

 1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wprowadzenia szczególnych środków reagowania na kryzys związany z COVID-19 – COM(2020) 223.
 2. Zmieniony wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej – COM(2020) 445.
 3. Akt ustawodawczy bez uwag – propozycja: COM(2020) 215.
 4. Akt nieustawodawczy, w sprawie którego komisja wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2020) 441.
 5. Akt nieustawodawczy, w sprawie którego komisja nie wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2020) 422.

 

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
godz. 18.00, sala 176

 1. Rozpatrzenie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (druk senacki nr 151, druki sejmowe nr 422, 423 i 429).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito