Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Środa, 27 maja 2020 r.

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
godz. 8.00, sala 217

 1. Wstępne omówienie prac komisji na rzecz poprawy statusu i warunków zatrudnienia nauczycieli pracujących w środowiskach polskich za granicą.
 2. Informacja Pełnomocnika Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą na temat finansowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 r.
 3. Sprawy różne.

 

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 9.00, sala 182 - posiedzenie odwołane

 1. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejski Zielony Ład – COM(2019) 640.
 2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej i zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1999 (Europejskie prawo o klimacie) – COM(2020) 080.
 3. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2020) 048, COM(2020) 049, COM(2020) 135, COM(2020) 137, COM(2020) 163.
 4. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2020) 053, COM(2020) 058, COM(2020) 059, COM(2020) 061, COM(2020) 070, COM(2020) 071, COM(2020) 073, COM(020) 087,COM(2020) 089, COM(2020) 092, COM(2020) 171, COM(2020) 172,  COM(2020) 175.
   

Komisja Środowiska
godz.10.00, sala 176 - posiedzenie odwołane

 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. (druk senacki nr 124, druki sejmowe nr 346 i 362).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.


   
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito