Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Środa, 15 listopada 2017 r.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
godz. 8.15, sala 217

 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawyo zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.
   

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
godz. 8.15, sala 176

 1. Spotkanie z kandydatem na stanowisko ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego – stałego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie Zbigniewem Czechem.
   

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
godz. 8.30, sala 217

 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017.
   

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności
godz. 8.30, sala 182

 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
   

Komisja Infrastruktury
godz. 8.45, sala 179

 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

 

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Zdrowia
10 min. po ogłoszeniu przerwy, sala 176

 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 50. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito