Narzędzia:
Foto: Agata Pawłowska, Polonijna Agencja Informacyjna

13 czerwca 2019 r. w Toruniu przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janina Sagatowska wzięła udział w uroczystej inauguracji VIII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych „Wschód, Zachód – Łączy nas Polska”, podczas której wygłosiła wystąpienie pt. „Rodzina, szkoła i kościół filarami polskości poza granicami Rzeczypospolitej”. W trakcie uroczystości zostały przyznane nagrody „Polonijny Nauczyciel Roku 2019”, zaś prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat, wręczył senator Janinie Sagatowskiej najwyższe wyróżnienie Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych - „Orły Niepodległości”.

Organizatorem odbywającego się w dniach 13-16 czerwca 2019 r. VIII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych było Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” we współpracy z Prezydentem Miasta Torunia. Wzięło w nim udział kilkuset gości z 28 krajów – nauczycieli szkół polskich i polonijnych oraz doradców Lokalnych Ośrodków Metodycznych. 

Przedstawiony został raport z badań Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” nt. stanu obecnego szkół polonijnych, ich perspektyw rozwoju oraz jakości nauczania. Dyskutowano m.in. o kierunkach i priorytetach wsparcia oświaty polskiej za granicą.