Narzędzia:

22 września 2016 r. odbyło się w Senacie spotkanie komisji z kilkunastoosobową grupą przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi, na czele z prezesem Mieczysławem Jaśkiewiczem oraz z artystami zrzeszonymi w Towarzystwie Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi, na czele z prezesem Henadiuszem Pićko.

W spotkaniu wzięli udział: przewodnicząca komisji Janina Sagatowska, wiceprzewodniczący komisji Artur Warzocha i senator Ryszard Bonisławski, jak również przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” –  sekretarz generalny Marek Różycki oraz dyrektor Biura Zarządu Krajowego Iwona Borowska-Popławska.

Podczas spotkania omówiono kierunki wspierania przez Senat RP Polonii i Polaków za granicą w 2017 r. oraz bieżące kwestie dotyczące Polaków na Białorusi, w tym szczególnie nauczania języka polskiego.

Goście z Białorusi odwiedzili Senat w związku z uroczystym otwarciem wystawy „Obrona Grodna 1939 r.”, która została zorganizowana z inicjatywy Związku Polaków na Białorusi.