Narzędzia:
Spotkanie przewodniczącej komisji Janiny Sagatowskiej z dyrektorami szkół polonijnych

16 listopada 2018 r. przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Janina Sagatowska spotkała się z dyrektorami szkół polonijnych oraz z prezesami organizacji oświatowych za granicą. Spotkanie odbyło się w ramach wizyty studyjnej
pn. „Partnerstwo dla edukacji  polonijnej” zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Senator Janina Sagatowska podziękowała dyrektorom za trud kształtowania poczucia tożsamości młodego pokolenia Polaków mieszkających za granicą. Opowiedziała też o roli Senatu RP we wspieraniu Polonii i Polaków za granicą oraz podkreśliła, że oświata polonijna jest priorytetowym zadaniem Senatu.

Dyrektor Biura Polonijnego Grzegorz Seroczyński poinformował o naborze ofert na zadania w zakresie opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r.

Dyskutowano o sytuacji i bieżących problemach polskich środowisk oświatowych za granicą.