Narzędzia:
Foto: Katarzyna Czerwińska

19 października 2017 r. odbyło się spotkanie senator Janiny Sagatowskiej oraz senatora Antoniego Szymańskiego z przedstawicielami Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny oraz Fundacji „Popieram Rodzinę” poświęcone inicjatywie kształcenia liderów polonijnych w ramach programu „Akademia Wsparcia Rodziny”.
Realizowany od 2008 r. we współpracy z Polskimi Misjami Katolickimi w Europie program obejmuje szkolenia w zakresie poradnictwa rodzinnego dla polskich rodzin mieszkających za granicą. Jego głównym celem jest wzmacnianie więzi rodzinnych.