Narzędzia:

27–28 września 2021 r. senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyli wizytę studyjną w Pawłowicach koło Gorzowa Śląskiego. Pierwszego dnia, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Oleśnie, spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”. Spotkanie było doskonałą okazją do promocji stowarzyszenia, zrzeszającego ponad 20 lokalnych producentów dobrej jakościowo, zdrowej żywności, wytwarzanej z naturalnych składników na podstawie tradycyjnych receptur. W obradach udział wzięli producenci regionalnej żywności z Oleskiego Koszyka oraz przedstawiciele lokalnej władzy samorządowej. Senatorowie odwiedzili też lokalną winnicę w Pawłowicach i przeprowadzili dyskusję na temat polskiego sektora winnego i rozwoju enoturystyki w Polsce. Podczas spotkania wojewoda opolski Sławomir Kłosowski podkreślił szczególną rolę odradzającego się na Opolszczyźnie sektora winnego. Bez wątpienia przyczyni się to do wzrostu dochodów w rolnictwie w województwie opolskim, którego warunki klimatyczno-glebowe sprzyjają uprawie winorośli i rozwojowi enoturystyki ze względu na walory krajobrazowe. W spotkaniu w Pawłowicach udział wzięli także przedstawiciele władzy samorządowej, pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie i regionalnych związków pszczelarskich oraz lokalni przedsiębiorcy, rolnicy i hodowcy.

Drugiego dnia wizyty studyjnej senatorowie odwiedzili Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach. Podczas spotkania rozmawiano o trudnościach kształcenia w zawodach rolniczych, potrzebach zmian programowych studiów weterynaryjnych, hodowli pszczół i ochronie biologicznej w rolnictwie. Senatorowie zwiedzili szkołę i mogli przekonać się, jak w praktyce wygląda nauka w Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. Zwiedzili także nowo utworzone miasteczko ruchu drogowego, nowe wielofunkcyjne boisko, zapoznali się z warunkami panującymi w szkolnym internacie, a także z zapleczem technicznym służącym do praktycznej nauki zawodu. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski podkreślił, że dzięki takim spotkaniom członkowie komisji mogą poznać problemy lokalnych społeczności i doprowadzić do dialogu z odpowiednimi władzami i służbami. W spotkaniu udział wzięła wicewojewoda opolski Teresa Barańska.

Na zakończenie senatorowie odwiedzili Pasiekę Zarodową im. ks. dr. Jana Dzierżona w Maciejowie, która prowadzi działalność hodowlaną od 1972 r. Dysponuje wyselekcjonowanym materiałem hodowlanym o utrwalonych cechach biologicznych i morfologicznych w 4 liniach hodowlanych. Najważniejsze cele hodowli pszczół to: utrzymanie zasobów genetycznych, selekcja materiału i dobór par rodzicielskich pod względem cech produkcyjnych.  Pasieka jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami są Gmina Kluczbork, Powiat Kluczborski i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”.