Narzędzia:

Wizyta studyjna w Bieszczadach

14–17 września 2021 r. senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska złożyli wizytę studyjną w Bieszczadach. Pierwszego dnia podczas spotkania z Ryszardem Prędkim, dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, rozmawiano na temat aktualnych problemów funkcjonowania obszarów prawnie chronionych. Potrzeba zwiększenia dotacji dla parków narodowych w Polsce, w tym bieszczadzkiego i magurskiego, oraz wprowadzenie rozwiązań prawnych, umożliwiających rdzennym mieszkańcom rozwój przedsięwzięć turystycznych w otulinach parkowych, to główne tematy rozmów podczas spotkania. Ważną część spotkania stanowiła dyskusja poświęconarozprzestrzenianiu się barszczu Sosnowskiego. Ta inwazyjna i niebezpieczna roślina występuje głównie na terenie gminy Ustrzyki Dolne, w okolicach Krościenka, Liskowatego, Jureczkowej i w Trzciańcu. Senatorowie przypomnieli o korzystnych zmianach legislacyjnych w ustawie o gatunkach obcych, nad którymi pracowały obie komisje w lipcu tego roku.

Drugiego dnia senatorowie wizytowali Centrum Promocji Leśnictwa Nadleśnictwa Stuposiany w Mucznem. Obecny na spotkaniu Marek Marecki, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, przedstawił informację o gospodarce leśnej prowadzonej na terenie nadleśnictwa w warunkach górskich i podgórskich z uwzględnieniem ostatnich trudności – licznych obywatelskich protestów przed wyrębem lasów. Parlamentarzyści poznali również trudności utrzymania populacji żubrów bieszczadzkich i zagrożenia tego gatunku wynikające z gruźlicy i telazjozy. Wiele uwagi poświęcono szkodom łowieckim wyrządzanym na obszarach rolnych przez gatunki chronione: niedźwiedzia, wilka i bobra.

Kolejny dzień wizyty studyjnej upłynął na spotkaniu w Polańczyku. W obecności miejscowych władz, przedsiębiorców, przedstawicieli branży turystycznej i rolników, dyskutowano o wielofunkcyjnej gospodarce rolnej w warunkach górskich i podgórskich. Uwagę senatorów z komisji rolnictwa zwróciły bieszczadzkie połoniny i górskie łąki na których obecnie rzadko widać wypas bydła lub owiec, a hodowla tych zwierząt znacznie zmalała. Kiedyś na tych terenach wypasano dziesiątki tysięcy owiec, dziś zaledwie kilkadziesiąt stad. Wizyta w Polańczyku stała się okazją do poznania problemów ochrony akwenu Solińskiego i terenów przyległych. Tematami rozmów była ochrona wód przed eutrofizacją oraz funkcjonujące w gminie Solina oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacyjne według nowych wymogów prawa unijnego. Miejscowi przedsiębiorcy przedstawili senatorom „Program rozwoju turystycznego” w ramach Programu Rozwoju Bieszczad w strategii Rozwoju województwa podkarpackiego i gminy Solina, a lokalni rolnicy i przetwórcy zaprezentowali swoje ekologiczne wyroby.

Ostatniego dnia, senatorowie odwiedzili Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. W czasie pobytu na terenie szkoły rolniczej, rozmawiano o trudnościach kształcenia w zawodach rolniczych, potrzebach zmian programowych i ochronie biologicznej w rolnictwie.