Narzędzia:

Wizyta studyjna Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Kobylnikach koło Kruszwicy

11–12 września senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi złożyli wizytę studyjną w Kobylnikach koło Kruszwicy. Pierwszego dnia podczas spotkania z Zespołem Doradczym Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Wsi i Rolnictwa rozmawiano na temat aktualnych problemów w rolnictwie w tym województwie. Obecny na spotkaniu wojewoda Mikołaj Bogdanowicz w swoim wystąpieniu szczególną uwagę zwrócił na klęski żywiołowe, które od lat dotykają województwo kujawsko-pomorskie, a przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski przedstawił informację na temat prac komisji i omówił aktualne problemy polskiego rolnictwa. Ważną część spotkania stanowiła dyskusja poświęcona suszy, której skutki są bardzo dotkliwe dla wielu rolników w regionie, a także szacowaniu szkód powstałych w jej wyniku. Wiele uwagi poświęcono również likwidacji szkód łowieckich i przyczynom rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF), o czym mówił w swoim wystąpieniu senator Zdzisław Pupa, przewodniczący Komisji Środowiska. W posiedzeniu w Kobylnikach udział wzięli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, regionalnych związków pszczelarskich oraz pracownicy Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Drugiego dnia senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wizytowali 3 zakłady rolne będące spółkami Skarbu Państwa. Jako pierwszą senatorowie odwiedzili firmę DANKO Hodowla Roślin w Łagiewnikach, której podstawowym zadaniem jest dostarczanie na rynek co roku nowych odmian roślin rolniczych o wysokim potencjale plonowania, lepszej zdrowotności będących doskonałym surowcem dla przemysłu spożywczego i paszowego. Senatorowie zapoznali się z nowoczesnymi metodami hodowli roślin opartymi na unikatowym materiale genetycznym oraz z zarodową hodowlą bydła mlecznego.

Drugim zakładem wizytowanym tego dnia była Hodowla Zwierząt i Nasiennictwa Roślin w Polanowicach. W strukturze organizacyjnej spółki znajdują się 2 gospodarstwa rolne – w Polanowicach i Lachmirowicach. Zakład zaopatruje wiele gospodarstw rolnych w materiał siewny roślin uprawnych oraz materiał hodowlany bydła mlecznego i owiec. Areał uprawny, którym dysponuje, wynosi 1309 ha, a większość gleb to czarnoziem.

Jako ostatni senatorowie odwiedzili Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach, zajmujący się hodowlą bydła i produkcją roślinną. W zakładzie  hodowanych jest blisko 3 tys. sztuk bydła, w tym 1,2 tys. krów. Jest to bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, odmiany czarno-białej. W strukturze produkcji rolniczej dominuje uprawa pszenicy konsumpcyjnej (34%), rzepaku ozimego (24%) i kukurydzy na ziarno (ok. 13%). Pozostałą część areału (ok. 29%) stanowią rośliny paszowe – kukurydza na kiszonkę, ziarno gniecione i lucerna. Na 35 ha spółka prowadzi sad jabłoniowy.