Narzędzia:

22 listopada br. przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jerzy Chróścikowski spotkał się zprzewodniczącym słowackiej Komisji ds. Rolnych i Środowiska Naturalnego Jaroslavem Karahutą. Delegacja Rady Narodowej Republiki Słowacji przebywała z wizytą w Polsce na zaproszenie przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa. W spotkaniu ze strony polskiej udział wzięli zastępcy przewodniczących komisji Senatu i Sejmu: senator Przemysław Błaszczyk oraz posłowie  Kazimierz Gwiazdowski i Jerzy Małecki.

Spotkanie dotyczyło omówienia  problemów w rolnictwie, które będzie wstępem do wypracowania wspólnego stanowiska na międzyparlamentarnym spotkaniu komisji rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej 8 grudnia br. w Budapeszcie. Rozmówcy zgodzili się co do ważnego  problemu wysokich cen nawozów w Europie, które wpływają na rosnące koszty produkcji, a trym samym obniżają konkurencyjność na rynkach światowych. Innymi omawianymi tematami było rozprzestrzenianie się ASF oraz wyrównywanie dopłat bezpośrednich pomiędzy krajami tak zwanej starej i nowej Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na wyrównane koszty produkcji pomiędzy wszystkimi krajami i ciągłe nierówne traktowanie rolników w Unii Europejskiej pod względem dopłat. Ważnym tematem rozmowy były ceny dumpingowe oraz handel poza Unią Europejską.

Senator Jerzy Chróścikowski zwrócił uwagę na finansowanie WPR na lata 2021-2027 oraz ciągle rosnące wymagania wobec rolników w tym obszarze. Innym ważnym problemem na jakim skupił uwagę gości, było bezpieczeństwo żywnościowe. „Unia Europejska odeszła od utrzymywania zapasów, co może wiązać się z łatwym zerwaniem łańcuchów dostaw. Bardzo ważne jest utrzymywanie samowystarczalności żywieniowej. Stabilność żywnościowa powinna opierać się na produkcji w gospodarstwach rodzinnych”, powiedział przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jaroslav Karahuta podkreślił, jak ważne jest obniżenie zużycia nawozów w rolnictwie. „W krajach tzw. starej Unii zużycie nawozów jest wielokrotnie wyższe niż w środkowej Europie, więc procentowe obniżanie nie jest sprawiedliwe. Powinien to być przelicznik na jednostkę, a nie procentowo”, oznajmił przewodniczący słowackiej Komisji Rolnictwa i Środowiska.

Senator Przemysław Błaszczyk zaznaczył największy w  krajach Europy wschodniej, udział młodych osób w rolnictwie. „Jednak jeżeli dochodowość w rolnictwie będzie niestabilna, część rolników zacznie rezygnować z pracy w rolnictwie na rzecz innych gałęzi gospodarki. Ważne jest, aby w nowej perspektywie WPR nie narzucać na rolników nowych obowiązków” – przypomniał Przemysław Błaszczyk, zastępca przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zarówno przedstawiciele polskiej jak i słowackiej delegacji zgodnie stwierdzili, że powinny obowiązywać równe warunki i zasady dla wszystkich krajów Unii Europejskiej: równa konkurencja i równe traktowanie.