Narzędzia:

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Fundacją im. Św. Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net ogłasza czwartą edycję konkursu „List do Taty”.
Podstawowym celem konkursu, organizowanego co dwa lata od 2011 r., jest propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa. Jest on adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych, których zadaniem jest napisanie pracy na temat: kim jest i co dla mnie znaczy mój tata, która może mieć formę listu do ojca. Konkurs będzie przeprowadzony w szkołach w czerwcu 2017 r.
Organizatorami konkursu są biura tych senatorów, którzy zadeklarują przeprowadzenie go w swoich okręgach wyborczych. Lista senatorów zostanie opublikowana na stronie internetowej Senatu RP.
Prace uczniów przesłane przez szkoły do biur senatorskich będą oceniały jury powoływane przez senatorów. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na uroczystej gali w Senacie w październiku 2017 r., w której udział wezmą senatorowie oraz laureaci i ich opiekunowie.
Pierwszą edycję konkursu „List do Taty” przeprowadzono w 2011 r., drugą – w 2013 r., zaś trzecią – w 2015 r. W pierwszej edycji konkursu zgłosiło się 100 szkół podstawowych i 2000 uczniów, w drugiej – 244 szkoły i 2361 uczniów, zaś  w trzeciej – 200 szkół i 1400 uczniów.
Pytania w sprawach organizacyjnych należy kierować do sekretariatu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (e-mail: krpss@senat.gov.pl, tel. 22-694-91-80 lub 22-694-91-79).

O konkursie czytaj także na stronie Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego.

Lista senatorów - organizatorów 4. edycji konkursu "List Do Taty" w 2017 r,