Narzędzia:

 

21 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie senatora Michała Seweryńskiego - Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z ambasadorem Republiki Kazachstanu Aleksejem Wołkowem, zainicjowane zostało przez stronę kazachską.

Ambasador A.Wołkow zapewnił przewodniczącego Komisji, iż prawa człowieka są w Kazachstanie w pełni respektowane, a pojawiające się w mediach informacje dot. działań rządu skierowanych przeciwko opozycji politycznej i niezależnym środkom masowego przekazu nie są obiektywne.[1] Wspomniał też o naruszeniach prawa po stronie opozycji.

Ambasador A. Wołkow wręczył senatorowi M. Seweryńskiemu albumy ilustrujące międzynarodową aktywność Kazachstanu w dziedzinie kultury oraz wkład Polaków w dokumentowanie historii Ziemi Kazachskiej.

Senator M. Seweryński wyraził zainteresowanie polskiego Senatu procesem budowania demokratycznego Kazachstanu i podkreślił, że proces ten wymaga respektowania pluralizmu politycznego i dialogu społecznego oraz niezawisłych sądów i wolnych mediów. Budowie demokracji mogą też służyć spotkania parlamentarzystów polskich i kazachskich.[1] Informacje medialne dotyczyły strajku pracowników sektora naftowego w obwodzie mangystauskim - zachodni Kazachstan, gdzie obok żądań ekonomicznych, wysunięto postulat wolności dla związków zawodowych. Według mediów: władze odmawiały negocjacji ze strajkującymi, stosując zamiast tego brutalne represje. Kulminacja konfliktu nastąpiła podczas obchodów święta niepodległości Kazachstanu w dniu 16 grudnia 2011 r. w mieście Żanaozen w zachodnim Kazachstanie, gdzie doszło do starć strajkujących robotników z policją. W zamieszkach zginęło od 14 (wersja oficjalna) do 90 osób (źródła niezależne).