Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Przedmiotem działania komisji są: opieka nad Polonią i Polakami za granicą, migracja obywateli polskich, w szczególności do państw członkowskich Unii Europejskiej, więzi z krajem Polaków i osób polskiego pochodzenia zamieszkałych za granicą i ich sytuacja prawna, inicjowanie i koordynacja współpracy środowisk polonijnych, ochrona dziedzictwa polskiej kultury i historii za granicą;

 

Sekretariat: tel. 22 694-92-67, 694-90-17