Narzędzia:

Spotkanie przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorza Biereckiego z przedstawicielami Remote Gambling Association (RGA) z siedzibą w Londynie w dniu 6 kwietnia 2016 r., w gmachu Senatu.

Tematem spotkania było omówienie skutków obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz propozycji zmian w rozwiązań prawnych w zakresie zakładów wzajemnych online.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele RGA – organizacji zrzeszającej światowych operatorów gier i zakładów online:
Pierre Tournier – dyrektor w RGA,
Martin Lycka – prawnik w RGA,
Jon Moss – dyrektor ds. rozwoju firmy „bet365”,
oraz
Paweł Purski – konsultant w Grayling Poland,
Iga Wilczyńska – konsultant w Grayling Poland.

Przedstawiciele stowarzyszenia RGA zwrócili uwagę na funkcjonowanie w Polsce szarej strefy związanej z działalnością hazardową, szczególnie w Internecie. Podkreślili potrzebę dostosowania polskiego prawa hazardowego do funkcjonujących w Unii Europejskiej przepisów. Jako przykład korzystnych dla budżetu państwa rozwiązań prawnych wymienili m.in. Wielką Brytanię. Główne postulaty przedstawicieli stowarzyszenia dotyczyły m.in: zmiany sposobu opodatkowania gier losowych, rozszerzenia oferty produktów hazardowych w Internecie oraz umożliwienia operatorom promowania swoich produktów wśród klientów. Przewodniczący Grzegorz Bierecki wyjaśnił gościom zasady procesu legislacyjnego w polskim parlamencie, podkreślając różne kompetencje Sejmu i Senatu w tym procesie. Stwierdził również, że uwagi i postulaty zgłoszone przez RGA będą rozpatrywane przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych podczas ewentualnych przyszłych w prac legislacyjnych zmieniających ustawę hazardową.