Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Data: 02-08-2022 16:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 778, druki sejmowe nr 2442, 2446 i 2446-A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
  2. Rozpatrzenie ustawy o dodatku węglowym (druk senacki nr 782, druki sejmowe nr 2471, 2485 i 2485-A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

 

Wstecz