Narzędzia:

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci, Komisja Zdrowia i Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu

Data: 23-06-2022 10:00
Kategoria: Posiedzenie Zespołu

Posiedzenie studyjne Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, Komisji Zdrowia i Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu nt. „Wpływ zmian klimatu na zdrowie dziecka”, Wrocław

Program:

 

1.

 Wizyta w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, spotkanie z dziećmi

2.

Konferencja prasowa

3.

- Otwarcie

Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki

- Kodeks Praw Dziecka

Marek Michalak, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka

- Zdrowie dziecka w kontekście środowiska

Senator prof. Alicja Chybicka, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci

- Co należy zmienić w ustawie o zdrowiu publicznym, aby poprawić zdrowie i prawidłowy rozwój populacji wieku rozwojowego

Beata Małecka-Libera, Przewodnicząca Komisji Zdrowia

- Działania systemowe niezbędne do zapobiegania zmian klimatu

Stanisław Gawłowski, Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu

- Dobrostan dziecka

Magdalena Kochan, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci

- Klimat a zdrowie i jakość życia

dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska


 

Wstecz