Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Data: 28-06-2022 15:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (druk senacki nr 735, druki sejmowe 2204, 2280 i 2280-A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (druk senacki nr 732, druki sejmowe nr 2071 i 2315).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
  3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 736, druki sejmowe 2245, 2279 i 2279-A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
Wstecz