Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności - rozszerzenie porządku

Data: 28-06-2022 17:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182 - rozszerzenie porządku

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 739, druki sejmowe nr 2205, 2260 i 2260-A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
  2. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (druk senacki nr 749, druki sejmowe nr 2354 i 2361).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

 

Wstecz