Narzędzia:

Komisja Nadzwyczajna ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w RP

Data: 18-01-2022 10:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Wysłuchanie senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz doradcy w Departamencie Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli Marka Bieńkowskiego.
  2. Wysłuchanie prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia.
Wstecz