Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawcza

Data: 12-01-2022 19:25
Kategoria: Posiedzenie Komisji

sala 217

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 580).

Wstecz