Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Data: 12-01-2022 19:05
Kategoria: Posiedzenie Komisji

sala 217

1.     Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (druk senacki nr 488).

 

Wstecz