Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Data: 12-01-2022 08:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Wstecz