Narzędzia:

Posiedzenie komisji:Praw Człowieka,Praworządno.i Petycji,Budżetu i Finansów Publicznych,Rolnictwa i Rozwoju Wsi,Ustawodawczej

Data: 11-01-2022 22:35
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk senacki nr 605).

Wstecz