Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Data: 12-01-2022 08:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy budżetowej na rok 2022.
Wstecz