Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

Data: 10-01-2022 18:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

  1. Rozważenie podjęcia inicjatywy w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
    Projekt ustawy
Wstecz