Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej

Data: 10-01-2022 16:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

  1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 580).

 

Wstecz