Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Data: 10-12-2021 12:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

  1. Rozpatrzenie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (druk senacki nr 575, druki sejmowe nr 1730, 1747 i 1747-A).
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 563, druki sejmowe nr 1672 i 1745).
  3. Rozpatrzenie „Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za 2020 r.” (druk senacki nr 542).
  4. Rozpatrzenie „Informacji z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres przewodnictwa strony rządowej w kadencji 2020/2021” (druk senacki nr 539).
Wstecz