Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Ustawodawczej

Data: 26-11-2021 08:15
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia.
Wstecz