Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Infrastruktury

Data: 25-11-2021 09:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 555).

Wstecz