Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu oraz Komisja Środowiska

Data: 25-11-2021 09:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 560).
Wstecz