Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Data: 25-11-2021 08:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 567, druki sejmowe nr 919, 1729, 1736 i 1736-A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
Wstecz