Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej

Data: 23-11-2021 15:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

  1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Traktatu w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawartego między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, sporządzonego w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r. (druk senacki nr 566, druki sejmowe nr 1706 i 1755).
Wstecz