Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

Data: 23-11-2021 12:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

  1. Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2020 r. (sygn. akt S 3/20) dotyczącego ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
  2. Rozważenie podjęcia inicjatywy w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.
  3. Pierwsze czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2022 Rokiem Władysława Bartoszewskiego (druk senacki nr 544).
  4. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Bronisława Geremka (druk senacki nr 546).
Wstecz