Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Data: 23-11-2021 17:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

  1. Opinia komisji w sprawie wniosku przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senatora Kazimierza Kleiny o zorganizowanie w Senacie wystawy „Kaszubi, kultura i język. W 65. rocznicę odrodzenia ruchu kaszubskiego”.
  2. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny.
Wstecz