Narzędzia:

Komisja Infrastruktury

Data: 29-10-2021 08:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 535).
Wstecz