Narzędzia:

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data: 29-10-2021 08:25
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 537).
Wstecz