Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych aktualna sala

Data: 20-10-2021 12:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych - aktualna sala

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 506, druki sejmowe nr 1532, 1532-A, 1597 i 1597-A).
    Uwagi,opinie,uwagi obywatelski zamieszczone w procesie legislacyjnym
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 511, druki sejmowe nr 1547, 1603 i 1603-A).
  3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 517, druki sejmowe nr 1513, 1565 i 1565-A).
  4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk senacki nr 512, druki sejmowe nr 1451, 1592 i 1592-A).
  5. Rozpatrzenie ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (druk senacki nr 515, druki sejmowe nr 1541, 1596 i 1596-A).
Wstecz