Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 19-10-2021 13:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie "Raportu z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2020 rok".
    Materiały;
    Raport, załącznik A załącznik B załącznik C , załącznik D , załącznik E , załącznik Fzałącznik G
     
Wstecz