Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 05-10-2021 12:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 497, druki sejmowe nr 1507, 1546 i 1546-A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
Wstecz