Narzędzia:

Posiedzenie Komisje Kultury i Środków Przekazu, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza

Data: 09-09-2021 16:05
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 29. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Wstecz