Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Data: 10-09-2021 08:15
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

  1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – COM (2021) 300.
  2. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kredytów konsumenckich – COM(2021) 347.
  3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (Akt w sprawie sztucznej Inteligencji) i zmieniającego niektóre akty ustawodawcze Unii; Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Wspieranie europejskiego podejścia do sztucznej inteligencji – COM(2021) 206 i 205.
  4. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie między Unią Europejską, z jednej strony, a członkami Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (OACPS), z drugiej strony – COM(2021) 312.
  5. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2021) 278, COM(2021) 356, COM(2021) 392, COM(2021) 397, COM(2021) 399, COM(2021) 402, COM(2021) 424, COM(2021) 429, COM(2021) 434, COM(2021) 477.
  6. Akty nieustawodawcze w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu (lista A) – propozycja: COM(2021) 353, COM(2021) 357, COM(2021) 372, COM(2021) 376, COM(2021) 377.
Wstecz