Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej

Data: 08-09-2021 15:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

  1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk senacki nr 458).
    Uwagi,opinie,uwagi obywatelski zamieszczone w procesie legislacyjnym
Wstecz