Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Data: 09-09-2021 08:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 486, druki sejmowe nr 1129, 1173 i 1424).
    Uwagi,opinie,uwagi obywatelski zamieszczone w procesie legislacyjnym
Wstecz