Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Data: 08-09-2021 12:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

  1. Prezentacja dorobku wybranych ośrodków naukowych zajmujących się problematyką polonijną jako inspiracji dla programowania polityki publicznej w tej sferze (cd.).
  2. Sprawozdanie senator Haliny Biedy z udziału w pracach inwentaryzacyjno-porządkowych na cmentarzu na Hukowej Górze w Borysławiu i w Schodnicy na Ukrainie oraz z udziału w spotkaniach ze środowiskami polskimi.
  3. Sprawy różne.
Wstecz