Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska

Data: 08-09-2021 16:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 486, druki sejmowe nr 1129, 1173 i 1424).
    Uwagi,opinie,uwagi obywatelski zamieszczone w procesie legislacyjnym
Wstecz