Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Data: 09-09-2021 08:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

  1. Informacja na temat zadań i prac oraz wyników bieżących kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
Wstecz