Narzędzia:

Posiedzenie Kom. Kultury i Środków Przekazu, Kom. Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Kom. Ustawodawczej

Data: 06-09-2021 13:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druk senacki nr 482, druki sejmowe nr 1389, 1442 i 1442-A).
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
Wstecz