Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,Praworządności i Petycji

Data: 22-07-2021 08:45
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Wstecz