Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Data: 22-07-2021 08:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

  1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe.
Wstecz